400 jaar Sint-Andrieshofje

In 1613 kocht de rijke katholieke Amsterdammer Jan Oly het stukland waarop enige jaren later het Sint-Andrieshofje aan de Egelantiersgrachtgebouwd zou worden. Het geld voor de bouw van het hofjekwam uit de nalatenschap van Ivo Gerritsz, een oom van Jan Oly.
Met 1613 als stichtingsjaar is het Sint-Andrieshofje het oudste hofjevan Amsterdam.
Katholieken moesten in de 17de eeuw zelf voor hun behoeftigegeloofsgenotenzorgen.
In het Sint-Andrieshofje kregen 66 arme,oude, katholieke vrouwen gratis wonen en bedeling (turf, linnen, gort);ze woonden met z’n tweeën in woningen niet groter dan 15 m².
In het hofje was ook een kapel, gewijd aan Sint Andries. Sindsin Amsterdam de gereformeerde godsdienst de officiële godsdienstwas, mochten katholieke erediensten uitsluitend gehouden wordenop plekken die van buitenaf onzichtbaar en onhoorbaar waren.
Het Sint-Andrieshofje was zo’n plek.

Inmiddels al bijna vierhonderd jaar biedt het hofje huisvesting aanminder draagkrachtige vrouwen. Tegenwoordig is de leeftijdsgrensvoor de bewoonsters 30 jaar en is de eis van katholiek-zijn komente vervallen. Bij de grote verbouwing van de jaren ’80 van de vorige
eeuw is de kapel afgebrokenen zijn de woningen vergroot. Nu teltde hof 21 bewoonsters in weliswaar kleine, maar goed onderhouden,moderne woningen.

Maar wie door de poort op de Egelantiersgracht het hofje binnengaat,waant zich toch even terug in de 17de eeuw. Annemarie Vels Heijn (1943) schreef eerder De hofjes van Amsterdam.’Door menschlievendheid gedreeven’ (2005)

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.