Blijf ik geen mens?

Herbert Drilsma en Ali Nieuwveen is het verhaal over de liefde tussen een joodse man uit welgestelde kringen en een niet-joods meisje van eenvoudige afkomst. Hun liefde stond vanaf het begin onder dreiging van de jodenvervolging. Hij was een advocaat die namens de sociaal-democraten in de gemeenteraad van Haarlem zat. Zij, naaister van beroep, was erop gebrand om vooruit te komen in het leven en net als hij zich in te zetten voor de verbetering van de leefomstandigheden van de arbeiders.

Herbert was een geassimileerde jood, maar toen ons land bezet was verdiepte hij zich in het jodendom en trad hij toe tot de Joodse Raad van Haarlem. Ali volgde hem in zijn religieuze verinnerlijking, met de bedoeling zich tot het jodendom te bekeren om met hem te kunnen trouwen. Zo ver kwam het niet, want Herbert werd op 2 februari 1943 met nog negen andere onschuldige burgers gefusilleerd als wraakactie voor de dood van een Duitse militair.

Aan de hand van brieven, teksten, foto’s en andere authentieke documenten ontstaat een indringend en persoonlijk beeld van de liefde tussen deze twee mensen, de banden met hun familie en vrienden en de zware omstandigheden waaronder Herbert en Ali leefden.

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.