De Ideale Stad, Haarlem en het veranderende stadsbeeld

Het boek De Ideale Stad, Haarlem en het veranderende stadsbeeld bevat het 'Handvest voor de ideale stad' en een viertal essays. In het handvest zijn criteria of Gouden Regels opgenomen voor de bescherming en ontwikkeling van de historische stad. De samenstellers, allen betrokken bij de Historische Vereniging Haerlem, hebben zich met name gericht op het ideaal van de middelgrote historische stad in West-Europa, al heeft een aantal criteria zeker een ruimere geldigheid.

De essays zijn geschreven door de architect Hubert-Jan Henket, de architectuurhistoricus Vincent van Rossem, de monumentendeskundige Wim Denslagen en de socioloog Leon Deben. Het boek vormt de neerslag van een breed opgezet symposium dat op 25 juni 2005 in het Hodshonhuis in Haarlem werd georganiseerd door de Historische Vereniging Haerlem. Tijdens dit symposium werd het handvest gepresenteerd en bediscussieerd. De vier essays werden bij die gelegenheid door de auteurs voorgedragen. Aanleiding voor de Historische Vereniging Haerlem om deze kwestie aan de orde te stellen vormen de grootschalige ingrepen in het historische karakter van de Haarlemse binnenstad die de afgelopen jaren waar te nemen zijn. De Haarlemse binnenstad heeft een enorm cultuurhistorisch belang, maar daar wordt door met name het stadsbestuur, projectontwikkelaars en architecten niet goed mee omgesprongen.

Haarlem, de vijfde monumentenstad van het land, dient dus als een 'case'. Het handvest is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke planvorming, nieuwbouw en monumentenzorg in historische steden, waar ook in Nederland: politici, ambtenaren, architecten, stedenbouwers, burgers, projectontwikkelaars, historici, studenten, critici. Het boek is rijk geïllustreerd met historische en actuele beelden van Haarlem en andere steden. De Ideale Stad, Haarlem en het veranderende stadsbeeld is een uitgave van Historische Vereniging Haerlem in samenwerking met Stichting Uitgeverij Noord-Holland, Wormer.

Formaat 21 x 21 cm staand
Omvang 60 pagina’s
Bindwijze genaaid gebrocheerd

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.