Getuigenis op straat

De Larense Sint Janstraditie

Als een relict van het rijke roomse leven trekt nog ieder jaar de zondag het dichtst bij 24 juni de Sint Jansprocessie door het Noord Hollandse Laren. Dit religieuze ritueel is niet alleen een begrip in het charmant mondaine dorp, maar in heel Nederland. Diep geworteld als een gezamenlijk optrekken naar het Sint Janskerkhof heeft ze een eeuwenoude geschiedenis. De betekenis ervan begon midden 19e eeuw het lokale te overstijgen toen de processionele tocht als enige werd toegestaan in het protestantse Nederland van boven de grote rivieren. Daarmee kreeg het voor de Nederlandse katholieken een symboolfunctie van nationale betekenis.

De Sint Jansprocessie door de pastorale omgeving van Laren was van een uitbundige roomsheid, met honderden Mariabruidjes en maagden, priesters, acolieten en tientallen katholieke verenigingen. De roem ervan was zo groot, dat deze niet alleen katholieken uit heel Nederland trok, maar zelfs ook de nieuwsgierigheid van protestanten opwekte. De verschillende betekenissen en functies van deze Sint Janstraditie, die nog steeds veel Laarders ten diepste raakt, is nu in een uniek standaardwerk uitgebreid beschreven en rijk geïllustreerd door een team van wetenschappers, nationale en internationale fotografen en kunstenaars. Bovendien worden voor het eerst de foto's gepubliceerd die door de kunstenaar William Henry Singer jr. begin 1900 van de processie zijn genomen.

Met bijdragen van de historici en bedevaartkenners dr. Peter Jan Margry en dr. Charles Caspers, historicus dr. Johan Joor, liturgicus prof. Paul Post, theoloog prof. Adelbert Denaux, de kunsthistorici dr. Bert Treffers, drs. Ineke Middag en drs. Margriet van Seumeren, architectuurhistoricus drs. Karel Loeff, de Portugese fotograaf Carlos Marques en de journalist Leo Janssen.

Stichting Uitgeverij Noord-Holland i.s.m. Leo Janssen Produkties

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.