Hier kan ik ademen

‘Hier kan ik ademen’ is een boek met foto’s en verhalen van bewoners uit de Schermer. Er woont een bonte verzameling van mensen in de gemeente Schermer: boeren en buitenlui, jong en oud, geboren en getogen, of import vanuit de stad. Met elkaar vormen zij de huidige Schermer. Wat houdt deze inwoners in de dorpen, dijken en polder bezig? Hoe ziet hun leven er uit binnen de grenzen van de gemeente Schermer? Wat bindt hen aan de polder en hoe kijken ze tegen de veranderingen aan?

Om daar zicht op te krijgen zijn - in de periode van 2004 tot 2008 - diverse bewoners benaderd voor hun portret. De fotograaf is langs geweest en heeft foto’s van hen gemaakt en de schrijfster heeft naar aanleiding van interviews de teksten gemaakt. Bij de een is het levensverhaal vastgelegd, bij de ander een facet uit het leven; een bijzondere liefhebberij, levensstijl of woonplek. Een selectie van ongeveer 35 portretten staat in het boek. In het ene portret komt het nadrukkelijker naar voren dan in het andere, maar altijd speelt het leven in de Schermer een rol. De agrarische polder is de laatste decennia meer dan ooit aan veranderingen onderhevig; steeds meer mensen van buitenaf nemen hun intrek en nemen nieuwe invloeden mee, steeds meer boeren stoppen met hun bedrijf of verhuizen naar elders. Eeuwenoude stolpen verdwijnen of krijgen een andere invulling, nieuwbouw vindt plaats en een scala aan ondernemers vestigen zich. De buurgemeentes tornen aan de grenzen met oprukkende nieuwbouw en doorgangswegen. De Schermer is volop in beweging en heeft tot op de dag van vandaag veel van zijn oude karakter weten te behouden. Achter de polderdeuren schuilen de verhalen en dat levert, samen met de foto's, verrassende, ontroerende en sfeervolle portretten op. Met elkaar geven zij een beeld van het leven in de Schermer.

Over de fotograaf en de schrijfster


De fotograaf -Johan Witteman - woont sinds

1994 in De Schermer in een van de vroegere watergemalen. De schrijfster –Tanja Schermerhorn- is opgegroeid bij Driehuizen en sinds tien jaar weer woonachtig in de boerderij van haar (groot-) ouders. Het vastleggen van mensen, in foto's en verhalen, is hun grootste

passie. Beide hebben meegewerkt aan het boek Thuis in Driehuizen, gemaakt ter ere van het 400-jarig bestaan van het dorp in 2003. Tanja nam het merendeel van de tekst voor haar rekening en Johan werkte mee aan het fotomateriaal.

Het boek 'Hier kan ik ademen, portretten uit de Schermer' is gepresenteerd bij de Schermerfeesten ter ere van het 375-jarig bestaan (augustus 2008).

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.