Hoe het is om Alain Delon te zijn

Schrijver/schilder Eduard Visser werd, net als de grote dichter Herman Gorter, geboren in Wormerveer. Waar Hermans vader, de dominee/letterkundige Simon Gorter, ooit schreef:

”Onbewust van uw rang en rijkdom, als het koningskind in de wieg, ontvingt gij uit de handen uwer moeder, straks door uw ruwer makkers op de straat, de erfenis uwer vaderen, zooals geen koningskind ontving. Gij droomdet in onwetendheid voort en ondertusschen werden u schatten in den schoot geworpen: goud, bloemen, paarlen, juweelen, kunstwerken uit alle deelen der wereld, uit alle schuilhoeken van ouden en nieuwen tijd te zamen gebracht voor u. Gij ontvingt de taal der menschen en met haar de schatten der heerlijke poëzie.”

Over Vissers toegankelijke gedichten in ”Hoe het is om Alain Delon te zijn” zei Rutger Kopland dat hij ze mooi vond, sommige zelfs heel mooi.
Aan de lezer om dit zelf te beoordelen.
 

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.