Meer dan Steen

Haarlem is door de tijd heen een stad van, 22 kloosters, 5 kathedralen, 6 moskeeën, 1 begijnhof, 3 opeenvolgende synagogen; van staties, schuilkerken, verscholen kerken en een veelheid aan oude en nieuwe gebedshuizen van zeer uiteenlopende geloofsrichting, grootte en architectuur.

Tot op heden bestond er geen naslagwerk waarin alle gebedshuizen van Haarlem waren samengebracht. Een overzicht van bedehuizen van alle gezindten, vanaf de vroegste tijden, ontbrak. Reden voor de Historische Vereniging Haerlem om aan de slag te gaan. De inventarisatie richt zich voornamelijk op de concrete, herkenbare bouwwerken die gelovigen neerzetten en gebruiken om dat geloof te belijden.

Bij de alfabetische beschrijving van de gebouwen is soms ook een korte uitleg van minder bekende geloofsgroeperingen opgenomen. Wat betekenen de namen van sommige kerken, of kerkgenootschappen? Wanneer en waarom ontstonden nieuwe kerkgenootschappen, en hoe kwamen ze in Haarlem terecht? Waarom splitsen sommige kerkgemeenschappen zich op en delen andere genoeglijk één gebouw? Door de rangschikking in combinatie met de lijsten en de plattegronden, moet de verscheidenheid in kerkelijk Haarlem door dit overzichtswerk voortaan een open boek zijn.

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.