Verwacht

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

 

 

 

 

 
Molenaar’s Kindermeel Westzaan

‘De dokter zegt: Borstvoeding- en daarna Molenaar’s Kindermeel’.
Veel kinderen in Nederland zijn daarmee grootgebracht.

Het fascinerende verhaal over de ontdekking van het kindermeel in 1888 - nu 130  jaar geleden -  en de snelle opkomst, groei en bloei van het Westzaanse familiebedrijf P. Molenaar & Co., wordt verteld in de context van medische en maatschappelijke ontwikkelingen. Drie generaties Molenaar en Swart streefden naar goede hygiëne en kwaliteit, eenheid van verpakking en prijs, aantrekkelijke geschenkartikelen en pakkende reclame. Het product was van 1930 tot 1960 marktleider en in de zestiger jaren wordt het assortiment kindervoeding uitgebreid met Bordklaar Kindermeel, Happy Food Kinderkoeken en het Meergranen Kleuterontbijt. Maar door de concurrentie zijn nieuwe productielijnen en televisiereclame noodzakelijk. Uiteindelijk heeft het bedrijf de concurrentiestrijd verloren en wordt het in 1969 verkocht. De fabriek aan de Nauernasche Vaart in Westzaan wordt in 1975 gesloten en in 1978 afgebroken.

Het boek is rijk geïllustreerd met prachtige foto’s en reclamemateriaal uit de collectie van de familie Swart en Molenaar, van het Gemeente Archief Zaanstad, het Zaans Museum en de Vereniging de Zaansche Molen.

Geschreven door Otto en Neeltje Bleker-Swart

 
Dakpankapberg

Het verschijnsel kapberg is binnen de agrarische bouwkunst een fenomeen op zich. Om niet te spreken van uniek. Een verticaal gericht bouwwerk met de kenmerken van een raketbasis, dat is ‘uitgevonden’ om de wintervoorraad hooi beschermd tegen weersinvloeden te bewaren voor het voederen van het melkvee. Goed voer betekent meer melk en meer kaas. Dus ontstond een strikt praktisch en essentieel hoog hok van hout om en over de hooiberg heen.

Thans een zodanig krachtige bouwvorm dat met zijn bijzonder karakteristieke model opnieuw particulieren en architecten inspireert bij moderne toepassingen. Woonfunctie, koppelconstructie bij verbouwingen, hoofdonderdeel bij nieuwe landhuizen, uitbreiding van bestaande woningen en (ver)nieuwbouw. In sommige delen van de provincie kom je de kapberg meer tegen dan in andere, maar met het boek dat dit najaar verschijnt kan iedereen kennis nemen van deze uitzonderlijke bouwvorm.

Het ontstaan, de geschiedenis van het gebruik, de bouwmaterialen en de constructie worden beschreven door auteur en beeldend kunstenaar Jan Deckwitz (Uitgeest) En journalist en monumentenman Theo van Oeffelt (Bussum) beschrijft de inspiratie van hedendaagse architecten over het hergebruik van vorm, materiaal en kleur. Wie was bijvoorbeeld de uitvinder van de in het verleden ruim toegepaste hangende dakpan. Een materiaaltoepassing die opnieuw zeer wordt gewaardeerd en bij allerlei soorten nieuwbouw wordt ingezet.

Dat er nog slechts 10 oorspronkelijke dakpankapbergen in Noord-Holland over zijn, is de directe aanleiding voor dit rijke boekje. Deze bouwsels in keramiek schreeuwen in dakpanrood om aandacht en bescherming.

 
Gebouwd in De Rijp

In 1969 werd het dorp De Rijp ‘Beschermd Dorpsgezicht’. Een dorp dat groeide in een tijd dat alles lukte in Holland, ‘De Gouden Eeuw’, en dat nu door polders is omsloten in een agrarisch gebied. Het dankte zijn welvaart aan de visserij van haring en walvis dat naar de kleine haven in het centrum van Noord-Holland werd vervoerd. Veel van de gebouwen, woonhuizen, pakhuizen, kerken en het raadhuis zijn ruim 300 jaar oud.

In 1991 verscheen het boek ‘Gebouwd in De Rijp’. Daarin werd beschreven hoe het is om in een dorp als De Rijp te werken, te restaureren, te renoveren en nieuwbouw te plegen. Alle gebouwen binnen dat beschermd dorpsgezicht zijn straat voor straat en huis voor huis uitgetekend en beschreven. Ook is beschreven hoe het dorp zich sedert de 14de eeuw heeft gehandhaafd, ontwikkeld en hoe er is gebouwd. De auteur Cornelis de Jong, architect te Middenbeemster, restaureerde veel van de vervallen panden in het dorp en hij woonde zes jaar als beheerder in het Rijper Museum. Het boek was een groot succes en er is nog steeds vraag naar. Maar het is al geruime tijd uitverkocht.  

Gezien de vraag naar het boek en de ontwikkelingen in het dorp ontstond het idee om eens te bekijken of een herzien uitgave mogelijk is. Want sinds 1991 is er een flink aantal gerestaureerde panden bijgekomen.

Museum In ’t Houten Huis nam het initiatief met een aantal vrijwilligers om het aantal te inventariseren en te beschrijven zodat er een opzet voor een uitgave kon worden gemaakt.    In overleg met de VVV, het Museum en Stichting Uitgeverij Noord-Holland wordt het concept voor een herziene uitgave nu verder uitgewerkt en zullen de ‘nieuwe’ panden worden getekend conform de eerste uitgave.

 
Vernuftelingen en kooplieden in een productief landschap

Industriële biografie van de Zaanstreek

De laatste jaren is er veel belangstelling voor de terugkeer van de maakindustrie naar Nederland. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw waren lokale politici en actievoerders vaak juist blij dat de industrie uit Nederland wegtrok. Wat heeft die Nederlandse industrie in het verleden succes vol gemaakt en wat heeft haar neergang veroorzaakt? De Zaanstreek is bij uitstek een gebied waar de industriegeschiedenis van de afgelopen vier eeuwen kan worden bestudeerd. Het zijn vier eeuwen van verandering, opkomst, aanpassing en neergang van vormen van industrie.
In dit boek wordt het veranderingsproces beschreven. De belangrijkste aanjagers waren aanvankelijk ‘de vernuftelingen (ingenieurs) in hout’, de molenmakers en de Zaanse kooplieden.

Geschreven door Jur Kingma
 

 
Dorp aan het Wad

Een geschiedenis van Kolhorn

Tegenwoordig is Kolhorn een dorp midden in de noordelijk helft van het vaste land van Noord-Holland. Maar tot de inpoldering van de Wieringermeer lag het dorp met een bloeiende vissershaven aan de Zuiderzee. En tot de aanleg van de Waard- en Groetpolder lag Kolhorn zelfs aan de Waddenzee, waarbij haar haven werd gebruikt voor de overslag van goederen. Wat betekenen deze schijnbare verhuizingen van het dorp? De ene periode zijn de inwoners van Kolhorn afhankelijk van de zee, en een volgende periode is men afhankelijk van de drooggemalen bodem van dezelfde zee. Welke invloed hebben deze veranderingen op de bevolking van Kolhorn? Waarom is de aard van Kolhorn anders dan de aard van het naburige Barsingerhorn? Zo rijzen er steeds meer vragen op, als je over de geschiedenis van het dorp je gedachte laat gaan.

Er zijn meerdere boeken over deze geschiedenis geschreven. En zonder deze verhalen te willen bekritiseren is de geschiedenis van Kolhorn nooit met een wetenschappelijke blik bekeken. Wat is waar van walvisvaart? Welke rol hebben de inwoners van Kolhorn gespeeld in de lichterij? Wat zijn de exacte verhalen van turf, wier, ansjovis en meekrap. 
Het bestuur van de Stichting Oud Kolhorn, toen ter tijd voorgezeten door prof. dr. Leo Noordegraaf, wilde graag antwoorden op dit soort vragen. In 2011 werd dr. Jaap Kerkhoven benaderd met de gevraagd de geschiedenis van Kolhorn in kaart te brengen vanaf het begin tot en met de huidige tijd. Het verhaal eindigt in 2016, het moment dat de Stichting Oud Kolhorn de laatste twee niet gerestaureerde panden van het dorp verwierf.

Geschreven door dr. Jaap Kerkhoven.

 
Atlas OER-IJ gebied

In de uitgestrekte groene driehoek tussen Haarlem, Alkmaar en Zaanstad ligt een bijzonder stuk Noord-Holland. Hier stroomde duizenden jaren geleden het Oer-IJ een grillige vertakking van de Rijn, die bij Castricum in zee uitmondde.
Het Oer-IJ gebied is onbekend en daardoor helaas een ondergewaardeerd landschap. Het is een gebied met veel ‘verborgen’ kwaliteiten. De ligging binnen de hoog dynamische Noordvleugel van de Randstad biedt grote kansen voor een toeristisch/recreatieve ontsluiting. Maar zolang de kwaliteiten verborgen blijven is het risico aanwezig dat deze worden aangetast door ruimtelijke ontwikkelingen.
Omdat het om een geografisch begrensd gebied gaat en er veel oude en nieuwe kaarten van dit gebied zijn, is een uitgave in de vorm van een atlas logisch. Een aantrekkelijk, leesbaar en informatief boek over de vele kwaliteiten van het Oer-IJ gebied dat de mogelijkheid biedt om de rijke landschaps- en bewoningsgeschiedenis van het gebied in beeld te brengen. De grote variatie aan landschappen op een beperkte oppervlakte en de invloed van de mens daarop vertelt de geschiedenis van laag Nederland.
Door de verdere ontwikkelingen en plannen in beeld te brengen wordt er een bijdrage geleverd aan de bescherming van de rijkdom van het gebied.