Verwacht

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

 

 

 

 

Burghorn, van kwelder tot nieuw land

De polder Burghorn bij Schagen is de vroegst bekende bedijking in Hollands Noorderkwartier. Deze inham van gorzen en slik vormde een klein, maar gevaarlijk onderdeel van de Zijpe. Bij iedere storm stond de Westfriese Omringdijk bij Burghorn onder grote druk. Willem van Beijeren, heer van Schagen, kreeg in 1457 toestemming voor de bedijking. Met behulp van geldschieters uit de stad voltooide hij het project in 1461 en schreef daarmee geschiedenis. Met de nieuwe polder Burghorn was voor de allereerste keer in onze regio land op de zee terugveroverd. Maar niet voorgoed. Tijdens de Cosmas- en Damianusvloed van 1509 overstroomde de Burghorn. Tientallen mensen en honderden schapen en koeien verdronken en de kerk, huizen, schuren en boerderijen spoelden weg. De hernieuwde droogmaking van de polder ontaardde in een hoog oplopend conflict met Schagen waarbij beide partijen niet voor geweld terugdeinsden. Deze uitgave over de historie van de bijzondere polder Burghorn besluit met de bedijking van de Zijpe in 1597. Toen lag de Burghorn niet langer aan zee.

Uitgave van Vrienden van de Hondsbossche

 
Gebouwd in De Rijp

Auteurs, Eric Berkhout, Fred Hoek en Martin Verkerk

Gebouwd in De Rijp II is de opvolger van de bijna gelijknamige voorganger die in juni 1991 verscheen. Dat boek werd toen gepresenteerd tijdens de opening van de gelijknamige tentoonstelling in het Rijper museum In ’t Houten Huis. In die tijd waren naast auteur Cornelis de Jong ook Herman Kaptein, Vic Wijnekus, Martien Verkerk en Johan van Leeuwen bij de samenstelling betrokken. Het boek vormde een leidraad voor een dorpswandeling, maar ook als naslagwerk voor de Rijper bewoners.

Ondanks dat het boek al jaren was uitverkocht, bleef er vraag naar. Dit was voor de VVV in De Rijp reden om in overleg met de Stichting Rijper Museum In ‘t Houten Huis en de Stichting Uitgeverij Noord-Holland te overwegen of een herdruk haalbaar was.
Omdat in de afgelopen jaren veel panden zijn gerestaureerd en veranderd werd besloten tot een nieuwe, herziene uitgave waarin ook een aantal straten zijn toegevoegd,.
De oorspronkelijke beschrijvingen zijn dikwijls uitgebreid en met nieuwe feiten aangevuld. Om de eerste versie in zijn waarde te laten, zijn de eerste vier hoofdstukken in verkorte vorm weergegeven, waarbij vooral wordt ingegaan op de bebouwde omgeving. En er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van nieuw beeldmateriaal.

Verkoopprijs € 17,95