Verwacht

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

 

 

 

 

Wieringer dijkgeschiedenis

Auteurs: Herman Lambooij m.m.v. Willem Messchaert

De geschiedenis van dit oude eiland in de Zuiderzee is onlosmakelijk verbonden met de strijd tegen het water. Iedere vorm van dijktechniek werd hier toegepast. Natuurlijk wierdijken opgebouwd uit een zwaar pakket zeegras, dat rond het eiland van de wadbodem werd gevist. Later volgden dijken versterkt met keien, basalt, beton en asfalt. Herman Lambooij en Willem Messchaert nemen dat allemaal onder de loep. Het levert een boeiend en aangrijpend relaas op over storm en ontij, eindeloos geploeter, geldgebrek en de kleurrijke personages belast met het dijkbeheer.

Verkoopprijs        : € 17,95

Meer informatie

Zaanse verhalen 2017

De Plekkers van De Pet
Auteur: Ron Couwenhoven

Zaanse Verhalen 2017 is de tiende editie van het jaarboek over de Zaanse windmolenindustrie, waarin de onderzoeksresultaten van molenkenner Ron Couwenhoven worden gepubliceerd. Dit keer wordt de geschiedenis van de Zaandamse paltrok De Pet, die in 1937 werd gesloopt, beschreven. Uit het archief van de familie Plekker, laatste eigenaar van de molen, werden een aantal nooit eerder gepubliceerde foto's beschikbaar gesteld. Daarnaast is er aandacht voor de eerste korenmolens in Wormer en Jisp en de herbouw van watermolen De Waterdief in Busch en Dam bij Krommenie, een molenbrand in oliemolen De Hengelaar in Zaandam en de administratie van de schatrijke Aaltje Vas uit Wormerveer, die met haar schoonzuster het grote olieslagersbedrijf van haar vader en broer voortzette.

Onlangs bleek dat pakhuis De Schepel aan de Veerdijk in Wormer niet in 1875 werd gebouwd, maar dat het pand de originele molenschuur van oliemolen De Schepel uit 1718 is. Verder zijn er beschrijvingen van de Braziliemolen in Zaandijk, de Wormer verfmolens De Bootsman en Bootsmansmaat en de productie van lak en vernis, olie-en papiermolen De Bok uit Wormerveer,  oliemolen De Blauwe Arend in Zaandam en belangrijke ontwikkelingen in het beroemde Olieslagerscontract.  Al in 1929 beschreef peller Pieter Hendrik Havik het werk in een pelmolen. Zijn bijzondere verhaal is eveneens in dit boek opgenomen en er is ruime aandacht voor een fraaie prent van een optocht in Krommenie (1788).

Het onderzoek voor Zaanse Verhalen 2017 leverde het afgelopen jaar ook dertien molens op, waarvan het bestaan niet eerder bekend was.

 

Verkoopprijs: 19,95

Meer informatie

Dirk Breed

Een kunstenaar die altijd een nuchtere Westfries is gebleven
Auteur: Herman Fijnheer

Dirk Breed (1920-2004) heeft vooral bekendheid verworven met zijn landschappen die de ruimte en eenzaamheid van de polders weergeven. Zijn hele kunstenaarsleven hebben de Westfriese landschappen hem geïnspireerd en werden die veelvuldig op het linnen vastgelegd. De monumentale Westfriese Omringdijk komt regelmatig in zijn werk terug en zijn hoge Hollandse wolkenluchten zijn vermaard. Hij schilderde in zijn atelier, wat hij zag legde hij vast op foto's of in schetsboeken. Hij noteerde ruimtes, kleur en eigenaardigheden. Hij schilderde geen schaduwen, maar beperkte zich tot de kleurvlakken. Hij suggereerde ruimte met lichte en donkere kleuren, op een expressionistische manier. Blauw en rood waren zijn lievelingskleuren. Hij vertelde: ‘ik gebruik vaak de kleur blauw, daar kun je inkruipen, het wijkt. Als tegenstelling gebruik ik dan ook soms rood dat juist op je afkomt’.

Zijn schildertechniek (kleine verftoetsjes laag op laag) stelde hem in staat om een bijna hallucinerend effect te bereiken. Als landschapsschilder past hij in de voortgang van een eeuwenlange grote traditie van Nederlandse landschapskunst. Hij was ook een vernieuwer, niet met schokeffecten maar op een bescheiden manier. Zijn stijl hoort eigenlijk nergens bij, maar heeft wel relatie met de Bergense School en De Ploeg. Zijn werk is naast expressionistisch ook surrealistische en naïef. Zijn kleurgebruik is fenomenaal en zijn stijl daardoor herkenbaar.

Polderlandschappen zijn voor Dirk Breed een onuitputtelijke bron geweest voor experimenten en stijlveranderingen. Telkens liet hij zien hoe veel het land rond Kolhorn voor hem betekende. Zijn land van herkomst, het droomparadijs van zijn jeugd, de bron van zijn kunst.

Meer informatie

 
Verdronken landschap

Het veranderende landschap Laag Holland
Auteur Ron van ‘t Veer

Het Nationaal Landschap Laag Holland behoort tot de meest kenmerkende landschappen van Nederland. Dit landschap is het bijzondere resultaat van zowel actieve veenvorming als een sterke menselijke invloed. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een zeer herkenbaar vlak en laaggelegen land, doorsneden door ontelbare sloten en omsloten door eeuwenoude lintdorpen en dijken. Tot de kenmerken en kernkwaliteiten van het landschap van Laag Holland behoren onder meer:
Een weids en open landschap op veengrond,
Een kenmerkende Middeleeuwse verkaveling met historische watergangen,
Vochtige graslanden en drassige rietkragen met veel weide- en moerasvogels
Droogmakerijen met 17de eeuwse inrichtingspatronen

De natuur en de veengronden van Laag Holland staan momenteel echter onder druk. De veengronden zakken steeds verder naar beneden en hierdoor wordt het landschap steeds kwetsbaarder voor klimaatverandering. Veel klassieke natuurwaarden van Laag Holland, zoals weidevogels, waterplantenrijke sloten en bloemrijke rietlanden staan onder druk. Ooit waren ze het resultaat van mensenwerk dat nauw was verweven met de natuur. Historische beheervormen die vroeger veel natuur opleverden zijn echter niet meer rendabel en kunnen bijna alleen maar met subsidie in stand worden gehouden. De beheerkosten stijgen steeds meer, maar lijken zich nauwelijks te vertalen in toenemende natuurwaarden van het klassieke laagveenlandschap.

In dit boek wordt het proces van de historische en toekomstige landschapsvorming van Laag Holland treffend in beeld gebracht, met vele fraaie foto’s en interviews van gebruikers en beheerders.


Verkoopprijs 39,95 euro