Zaankanters en het water

De mensen, de schepen en het landschap

In deze uitgave, die verschijnt onder auspiciën van de Vereniging Zaans Erfgoed,  wordt  een historisch beeld  geschetst van het belang van de Zaan door de eeuwen heen. De Zaanstreek is ontstaan uit een aantal veeneilanden in een moerasgebied. Al twintig eeuwen lang voeren de inwoners permanent strijd tegen wateroverlast. Daarom heeft het waterbeheer altijd een belangrijke rol gespeeld in de bestuurlijke organisatie. Het is om die reden dat het water letterlijk en figuurlijk centraal staat in de streek. De Zaan ontwikkelde zich van één van de talloze veenstroompjes in het Noorderkwartier tot de economische slagader van de Zaanstreek.

Ook de maritieme kunst en het maritieme erfgoed getuigen van het grote belang van het water in de Zaanstreek. Beroemde buitenlandse kunstenaars lieten zich er vele eeuwen door inspireren.

In het boek komt de relatie tussen de landschapsvorming en de scheepvaart aan de orde want het gebied ontwikkelde zich al in de zeventiende eeuw van een maritiem cultuurlandschap tot een industrielandschap. De Zaanstreek was in vele opzichten anders dan andere streken. Zo ontbraken gilden waardoor vakmanschap andere kansen kreeg dan in de steden. De Zaanstreek speelde  in de ‘Gouden Eeuw’ een hele belangrijke rol op het gebied van de houtzagerij, scheepsbouw en walvisvaart. De olie- industrie is na vier eeuwen nog steeds een basisindustrie in de Zaanstreek en Zaanse bedrijven zijn daardoor ook toonaangevend op het gebied van de verwerking van cacao. Nauw verweven met deze industrieën is tegenwoordig de tankvaartrederij, een aparte tak van scheepvaart. Daarmee komt de Zaan als moderne verkeersweg uitgebreid aan de orde.

- De Zaandamse zeehaven en de Zaanse houtvaartrederijen krijgen ruime aandacht.

- In de twintigste eeuw kreeg de scheepsbouw in de Zaanstreek nieuwe kansen waardoor het nu een van de grote centra is  van de bouw van  zeer luxe jachten in Europa.

- Een hoofdstuk is gewijd aan de bouw van replica’s als bron van studie voor ons maritieme verleden.

- Over de binnenscheepvaart in oorlogsjaren is in het verleden weinig gepubliceerd zodat   daaraan eveneens een hoofdstuk is gewijd.

- Ook aan mogelijke ontwikkelingen in de toekomst wordt aandacht besteed.

- De Vereniging Zaans Erfgoed heeft de DVD met de Hembrugfilm bijgevoegd.

Omvang: 208 pagina's

Reactie toevoegen

Velden met een * zijn verplicht.