Uitgaven in voorbereiding

VerwachtWat verschijnt er bij Uitgeverij Noord-Holland?

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

Anna Singer


Het Singer Museum Laren geniet een grote bekendheid waar velen dagelijks de grote kunstcollectie komen bewonderen. Toch zijn er maar weinigen die weten dat het deze Anna Singer was, de echtgenote van de puissant rijke Amerikaanse schilder William H. Singer Jr., die het museum heeft opgericht. Zij was een gepassioneerd kunstverzamelaarster en liet op een aantal plaatsen in de wereld haar omvangrijke en interessante kunstcollectie na. Haar biografie verschijnt najaar van 2021.

Papiergeschiedenis Zaanstreek


In de zeventiende en achttiende eeuw concentreerde de Nederlandse papiernijverheid zich in enkele regio’s, op de Veluwe en in de Zaanstreek. Uiteindelijk waren het de Zaanse molens die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw het beeld van de Nederlandse papiernijverheid gingen bepalen. Buitenlandse afnemers associeerden de Nederlandse papiernijverheid met de imposante windmolens van de Zaanstreek. Helaas is deze belangrijke tak van nijverheid uiteindelijk in de Zaanstreek geheel verdwenen, ondanks de technische en vooral economische voorsprong die de Zaanstreek had ten opzichte van de rest van Nederland
De geschiedenis van de Zaanse papierfabrikanten is om meerdere redenen interessant: de ontwikkeling van de papierproductie en hun positie nationaal en internationaal. Daarom is het van belang dat er een publicatie verschijnt waarin deze geschiedenis wordt beschreven zodat het is vastgelegd en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Verschijnt najaar 2021.

Joodse inwoners van Velsen


Een boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de joodse inwoners van Velsen, geplaatst in het kader van het ontstaan en de ontwikkeling van Velsen vanaf het begin van de 19de eeuw. Het is de neerslag van een zoektocht naar sporen van mensen die voor de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de Velsense gemeenschap en een ‘Velsense identiteit’ ontwikkelen. Er zal historisch onderzoek worden gedaan in archieven, kranten en tijdschriften en interviews met de verwanten die de vervolging overleefden zullen bijdragen aan een nadere invulling van het concept ‘Joods-Velsense identiteit’. Verschijnt najaar 2021.

40 jaar Vrienden van de Hondsbossche


In 2021 bestaat de Kring van Vrienden van de Hondsbossche precies 40 jaar. Deze  bijzondere historische Kring is helemaal gericht op de Noord-Hollandse waterstaatsgeschiedenis. Het jubileum is aanleiding om vier nog altijd relevante uitgaven van de Vriendenkring uit de jaren-80 in een nieuwe jas opnieuw uit te geven. In de eerste drie maken we onder andere kennis met de vroegste bewoners van het land achter de huidige Hondsbossche Zeewering bij Petten, de verschrikkelijke Sint-Elizabethsvloed van 1421 en het geploeter na deze ramp om de kustlijn weer te sluiten en dat zo te houden. In de vierde in 1988 verschenen uitgave lanceerde auteur Henk Schoorl een zelf ontwikkeld plan voor de kustverdediging van de Kop van Noord-Holland. Dat is inmiddels succesvol toegepast op Texel.

Uitgeverij Noord Holland maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics) om u een optimale gebruikservaring te bieden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij het verder gaan op onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring, het privacybeleid en de digitale gedragscode. Deze kunt u via de e-mail opvragen.