Uitgaven in voorbereiding

VerwachtWat verschijnt er bij Uitgeverij Noord-Holland?

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

Anna Singer


Het Singer Museum Laren geniet een grote bekendheid waar velen dagelijks de grote kunstcollectie komen bewonderen. Toch zijn er maar weinigen die weten dat het deze Anna Singer was, de echtgenote van de puissant rijke Amerikaanse schilder William H. Singer Jr., die het museum heeft opgericht. Zij was een gepassioneerd kunstverzamelaarster en liet op een aantal plaatsen in de wereld haar omvangrijke en interessante kunstcollectie na. Haar biografie verschijnt najaar van 2022.

Papiergeschiedenis Zaanstreek


In de zeventiende en achttiende eeuw concentreerde de Nederlandse papiernijverheid zich in enkele regio’s, op de Veluwe en in de Zaanstreek. Uiteindelijk waren het de Zaanse molens die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw het beeld van de Nederlandse papiernijverheid gingen bepalen. Buitenlandse afnemers associeerden de Nederlandse papiernijverheid met de imposante windmolens van de Zaanstreek. Helaas is deze belangrijke tak van nijverheid uiteindelijk in de Zaanstreek geheel verdwenen, ondanks de technische en vooral economische voorsprong die de Zaanstreek had ten opzichte van de rest van Nederland
De geschiedenis van de Zaanse papierfabrikanten is om meerdere redenen interessant: de ontwikkeling van de papierproductie en hun positie nationaal en internationaal. Daarom is het van belang dat er een publicatie verschijnt waarin deze geschiedenis wordt beschreven zodat het is vastgelegd en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Verschijnt najaar 2022.

Joodse inwoners van Velsen


Een boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de joodse inwoners van Velsen, geplaatst in het kader van het ontstaan en de ontwikkeling van Velsen vanaf het begin van de 19de eeuw. Het is de neerslag van een zoektocht naar sporen van mensen die voor de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de Velsense gemeenschap en een ‘Velsense identiteit’ ontwikkelen. Er zal historisch onderzoek worden gedaan in archieven, kranten en tijdschriften en interviews met de verwanten die de vervolging overleefden zullen bijdragen aan een nadere invulling van het concept ‘Joods-Velsense identiteit’. Verschijnt voorjaar 2023.

400 jaar Purmer


In 2022 bestaat de polder Purmer 400 jaar. Een polder met een omvang van 26,8 km2 op het grondgebied van de gemeenten Purmerend, Edam-Volendam en Waterland. Stichting 400 jaar Purmer heeft de wens een jubileumboek uit te brengen over aspecten van de geschiedenis, het heden en de toekomst van de polder.

In 1972 in het kader van de vorige jubileumviering van de Purmer, verscheen het boek Drie en halve eeuw “De Purmer” van Piet Huurdeman (136 pag.). Letterlijk schreef Huurdeman: ‘Dit is, zij het zeer beknopt, het verhaal van De Purmer. Er zou nog zo ontzettend veel meer te vertellen zijn’. Na 1972 zijn in deelstudies nieuwe feiten en inzichten naar voren gekomen, zoals bijvoorbeeld het onderzoek van Han van Zwet over de financiering van de droogmakerijen. Deze gegevens zijn nooit gepubliceerd voor een breed publiek en dat is wat dit nieuwe boek beoogt. In 1972 was de Purmer nog volledig agrarisch, maar hadden de nieuwe ontwikkelingen zich al aan aangediend. Als vervolg op de Tweede Nota Ruimtelijke Ordening (1966) werd in het gemeentelijke Structuurplan Purmerend 1972 de Purmer aangewezen als grote uitbreidingslocatie. De eerste Purmer boeren werden benaderd om hun land te verkopen voor de uitbreidende stad. In het westelijk deel van de polder verrezen vervolgens de woonwijken Purmer-Noord en Purmer-Zuid en industrieterrein De Baanstee, samen met het Leeghwaterpark, met zwembad, het Purmerbos en een golfbaan met 18 holes.

Het boek wordt rijk geïllustreerd met foto’s, prenten, kaarten, portretten en afbeeldingen van historische voorwerpen. Niet alleen de geschiedenis van de polder wordt belicht, maar er is ook aandacht voor de huidige activiteiten en de toekomstige ontwikkelingen, met speciale aandacht voor de bewoners. Verschijnt juli 2022.

Het Wormer & Jisperveld, de Poelboerderij


Nog geen half uur van Amsterdam, ten noorden van de Zaanstreek, ligt een 2000 hectare groot uniek veenweidegebied omsloten door de Zaan en tussen de dijken van Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor en Purmerend. Het Wormer & Jisperveld

 Aan de rand van het gebied ligt De Poelboerderij, een stolpboerderij die is omgebouwd tot een bezoekerscentrum. Een aantal betrokken mensen uit de Zaanstreek besefte dat de unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het Wormer- en Jisperveld door economische factoren verloren dreigde te gaan en richtte in 1988 Stichting De Poelboerderij op.

De stichting wil de unieke waarden van dit bijna duizend jaar oude gebied in stand houden en onder de aandacht brengen door middel van allerlei activiteiten. De Poelboerderij draait op 150 vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan het behoud maar bijvoorbeeld ook aan de verschillende natuurpercelen in het veld of ondersteunen het weidevogelbeheer in een belangrijk broedgebied van o.a. de grutto.                                                                                                                                                     
Door het veld worden rondleidingen verzorgd door enthousiaste gidsen die hun informatie halen uit een brochure die vijfentwintig jaar geleden is verschenen. Nu vindt men het hoog tijd voor een update, een nieuwe versie ook bedoeld voor een breed publiek dat graag het gebied bezoekt. Natuurbeheerders, wetenschappers, agrariërs en  recreanten woonachtig in het gebied verlenen hun medewerking en schrijven over de verschillende onderwerpen die van belang zijn bij het ontstaan, de huidige situatie en het voortbestaan.

De Zaan en het Wormer- en Jisperveld staan in een toenemende belangstelling van passanten en (nieuwe) bewoners. Rondom de Poelboerderij en langs de oevers van de Zaan verrijzen nieuwbouwprojecten die een magnifiek uitzicht over het gebied hebben.

Een boek in deze opzet is nog niet eerder geschreven terwijl dit bijzondere veld wel een plek in de etalage verdient. Verschijnt oktober 2022.

Uitgeverij Noord Holland maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics) om u een optimale gebruikservaring te bieden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij het verder gaan op onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring, het privacybeleid en de digitale gedragscode. Deze kunt u via de e-mail opvragen.