Uitgaven in voorbereiding

VerwachtWat verschijnt er bij Uitgeverij Noord-Holland?

De volgende boeken staan in onze uitgeefplanning. Als u geïnteresseerd bent in één van onze komende uitgaven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. U ontvangt dan automatisch bericht over de verschijning van onze boeken.

Papiergeschiedenis Zaanstreek


Najaar 2023

In de zeventiende en achttiende eeuw concentreerde de Nederlandse papiernijverheid zich in enkele regio’s, op de Veluwe en in de Zaanstreek. Uiteindelijk waren het de Zaanse molens die vanaf de tweede helft van de zeventiende eeuw het beeld van de Nederlandse papiernijverheid gingen bepalen. Buitenlandse afnemers associeerden de Nederlandse papiernijverheid met de imposante windmolens van de Zaanstreek. Helaas is deze belangrijke tak van nijverheid uiteindelijk in de Zaanstreek geheel verdwenen, ondanks de technische en vooral economische voorsprong die de Zaanstreek had ten opzichte van de rest van Nederland
De geschiedenis van de Zaanse papierfabrikanten is om meerdere redenen interessant: de ontwikkeling van de papierproductie en hun positie nationaal en internationaal. Daarom is het van belang dat er een publicatie verschijnt waarin deze geschiedenis wordt beschreven zodat het is vastgelegd en kan worden doorgegeven aan de volgende generatie. Verschijnt najaar 2022.

Joodse inwoners van Velsen


Voorjaar 2023

Een boek waarin de geschiedenis wordt beschreven van de joodse inwoners van Velsen, geplaatst in het kader van het ontstaan en de ontwikkeling van Velsen vanaf het begin van de 19de eeuw. Het is de neerslag van een zoektocht naar sporen van mensen die voor de Tweede Wereldoorlog onderdeel uitmaakten van de Velsense gemeenschap en een ‘Velsense identiteit’ ontwikkelen. Er zal historisch onderzoek worden gedaan in archieven, kranten en tijdschriften en interviews met de verwanten die de vervolging overleefden zullen bijdragen aan een nadere invulling van het concept ‘Joods-Velsense identiteit’. Verschijnt voorjaar 2023.

Het Wormer & Jisperveld, de Poelboerderij


Zomer 2023

Nog geen half uur van Amsterdam, ten noorden van de Zaanstreek, ligt een 2000 hectare groot uniek veenweidegebied omsloten door de Zaan en tussen de dijken van Wormer, Oostknollendam, Spijkerboor en Purmerend. Het Wormer & Jisperveld

 Aan de rand van het gebied ligt De Poelboerderij, een stolpboerderij die is omgebouwd tot een bezoekerscentrum. Een aantal betrokken mensen uit de Zaanstreek besefte dat de unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarde van het Wormer- en Jisperveld door economische factoren verloren dreigde te gaan en richtte in 1988 Stichting De Poelboerderij op.

De stichting wil de unieke waarden van dit bijna duizend jaar oude gebied in stand houden en onder de aandacht brengen door middel van allerlei activiteiten. De Poelboerderij draait op 150 vrijwilligers die hun bijdrage leveren aan het behoud maar bijvoorbeeld ook aan de verschillende natuurpercelen in het veld of ondersteunen het weidevogelbeheer in een belangrijk broedgebied van o.a. de grutto.                                                                                                                                                     
Door het veld worden rondleidingen verzorgd door enthousiaste gidsen die hun informatie halen uit een brochure die vijfentwintig jaar geleden is verschenen. Nu vindt men het hoog tijd voor een update, een nieuwe versie ook bedoeld voor een breed publiek dat graag het gebied bezoekt. Natuurbeheerders, wetenschappers, agrariërs en  recreanten woonachtig in het gebied verlenen hun medewerking en schrijven over de verschillende onderwerpen die van belang zijn bij het ontstaan, de huidige situatie en het voortbestaan.

De Zaan en het Wormer- en Jisperveld staan in een toenemende belangstelling van passanten en (nieuwe) bewoners. Rondom de Poelboerderij en langs de oevers van de Zaan verrijzen nieuwbouwprojecten die een magnifiek uitzicht over het gebied hebben.

Een boek in deze opzet is nog niet eerder geschreven terwijl dit bijzondere veld wel een plek in de etalage verdient. Verschijnt oktober 2022.

Pampus


Voorjaar 2023

Een jaar na de Slag bij Velsen in 1983, waarbij de gedeeltelijke sloop van het Fort bij Velsen het provinciaal bewustzijn van de waarde van de Stelling van Amsterdam aanwakkert, zet Jan Geesink, een jonge ondernemer uit Muiden, voet aan wal op het forteiland Pampus. Hij denkt in mogelijkheden en richt samen met zeven relaties in 1986 de Stichting Pampus op met als doel het behouden van en het zorgen voor het eiland Pampus en de staande of gebouwde vestingwerken en het bereikbaar maken van het eiland.

Dankzij het doorzettingsvermogen van deze acht Pampus Pioniers wordt het forteiland voor iedereen toegankelijk en krijgt het een functie als toeristische trekpleister en educatief centrum voor de Stelling van Amsterdam.

Tegenwoordig hebben de meeste forten van de Stelling van Amsterdam een nieuwe functie gekregen. Soms een beperkte functie als het geven van rondleidingen, soms een meer uitbundige functie als restaurant, bezoekerscentrum, sauna, evenementenlocatie of onderkomen voor kunstenaars of musici. Pioniers, vrijwilligers, ondernemers en ook beleidsmakers en politici hebben de forten een nieuw leven ingeblazen en daarmee behouden voor de toekomst. Forteiland Pampus kon uitgroeien tot een plek waar tegenwoordig meer dan 60.000 bezoekers per jaar kennismaken met het verhaal over verleden, heden én toekomst van de Stelling en de forten.

Dit boek beschrijft een bijzondere periode in de geschiedenis van het Fort aan het Pampus, illustratief voor hoe juist particuliere doorzetters vaak het verschil maken bij het behoud van ons erfgoed. En daarmee is het ook een hommage aan de acht Pampus Pioniers die de redding van Pampus mogelijk hebben gemaakt.

Marokkanen in Alkmaar


Zomer 2023

Ruim vijftig jaar geleden, op 14 mei 1969, sloten Nederland en Marokko een overeenkomst om Marokkaanse arbeiders naar ons land te halen. De Marokkaanse arbeiders verspreidden zich over heel Nederland en ook Alkmaar kent een vrij grote Marokkaanse gemeenschap.   Als snel volgden familieleden en streekgenoten. Ze waren enthousiast gemaakt door de verhalen van broer, neef of dorpsgenoot. Tegenwoordig heeft Alkmaar een kleine 2000 inwoners van Marokkaanse afkomst. Zij wonen grotendeels in de wijk Overdie en omliggende wijken. Ondanks de hechte verbondenheid en het sterke gemeenschapsgevoel is er nauwelijks iets van de eigen geschiedenis vastgelegd. Er is geen archief en van belangrijke gebeurtenissen, zoals de vestiging van de moskee, zijn geen stukken bewaard gebleven. Niet verwonderlijk, omdat oudere Marokkanen de Nederlandse taal nauwelijks beheersen.

Diverse factoren zijn er de oorzaak van dat de belangstelling voor de eigen geschiedenis de laatste jaren toeneemt. Men beseft dat de eerste generatie Marokkanen in Nederland over niet al te lange tijd is uitgestorven en dat daarmee hun verhalen definitief verloren zijn. Daarnaast zijn jongeren meer dan hun ouders op zoek naar de eigen identiteit. Waar kom ik vandaan? Ben ik Nederlander of op de eerste plaats Marokkaan? Wat betekenen mijn Marokkaanse wortels en wat is mijn plaats in de Nederlandse samenleving?                                                

Toen de auteur, Joke Bol voormalig advocaat van de moskee, voorstelde een boek te schrijven over de geschiedenis van de Marokkaanse gemeenschap in Alkmaar, werd dit voorstel dan ook met open armen ontvangen.

Aan de Zaan


Najaar 2023

De Zaanstreek maakt een periode van grote sociale en ruimtelijke transitie door. De maakindustrie verandert, leegstaande terreinen krijgen nieuwe bestemmingen, vanwege onder andere uitbesteding van werk aan lagelonenlanden is minder werk beschikbaar voor grote groepen fabrieksarbeiders en de komst van randstedelingen zorgt voor een nieuwe sociale dynamiek. Deze maatschappelijke en ruimtelijke veranderingen zijn in heel Nederland gaande, maar aan de oevers van de Zaan heel zichtbaar. De Zaan stroomt al eeuwenlang als levensader door het oudste industriegebied van Europa en staat symbool voor deze transitie.

De Zaan is van oudsher een dynamische omgeving waar molens, huizen en fabrieken verrezen en plaatsmaakten voor nieuwe bebouwing. Maar langzamerhand verdwijnen met het vertrekken van industrieën ook de fabrieken langs de oevers van de Zaan. Daarmee verandert niet alleen het uitzicht, maar ook het karakter van de samenleving rondom de Zaan. De sociale en ruimtelijke ontwikkeling in de Zaanstreek is in volle gang. De balans tussen wonen en werken wordt niet meer zoals het was en daarom is het van belang om deze periode in de Zaanse geschiedenis in een tijdsdocument vast te leggen.

In samenwerking met het Zaans Museum leggen documentair fotografen Bert Verhoeff en David Galjaard twee jaar lang de veranderingen vast die zich langs de oever van de Zaan voltrekken. Dit project, genaamd Aan de Zaan (werktitel), resulteert in 2023 in een tentoonstelling in het Zaans Museum met een bijbehorend boek uitgegeven door uitgeverij Noord-Holland.

Uitgeverij Noord Holland maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics) om u een optimale gebruikservaring te bieden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij het verder gaan op onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring, het privacybeleid en de digitale gedragscode. Deze kunt u via de e-mail opvragen.