Zonder wind draait de molen niet


€ 0,00

Zonder wind draait de molen niet


€ 0,00
  bestel nu

Informatie

Categorie Erfgoed Noord-Holland
Uitvoering Geheel in kleur
Bindwijze Hardcover
Verschijn datum november 1999


Omschrijving

Molenbiotopen in Noord-Holland in de historie, theorie, wetgeving en praktijk

Het hedendaagse begrip molenbiotoop, de omgeving van de molen die van belang is voor het goede functioneren, kent een lange voorgeschiedenis, die samenhangt met het belang van de economie en waterhuishouding in de voorgaande eeuwen. Dat belang is door de mechanisatie echter afgenomen. De molens werden vervangen door stoomgemalen, diesel aangedreven gemalen of later, elektrische pompen. Tegenwoordig zijn molen met hun molenaars een belangrijk stuk cultureel erfgoed, veelal met de status van rijksmonument. Hoewel het belang van de molens in de maatschappij is afgenomen, is het voor het behoud en het functioneren van molens noodzakelijk dat ze blijven beschikken over een goede windvang. Maar het is niet meer zo vanzelfsprekend dat een molen kan beschikken over een goede windvang. Helaas komt steeds meer de windvang van molens in de verdrukking door een toenemende verstedelijking of uit de klauwen gegroeide groenvoorziening.

Er is onderzoek verricht naar de molenbiotopen in Noord-Holland en daarin worden de vragen gesteld: Wat zijn de historische ontwikkelingen? Wat zijn de meest gangbare theoretische uitgangspunten? Hoe is de molenbiotoop vastgelegd in wet- en regelgeving?

Welke inzichten geven verschillende casussen waarbij de molenbiotoop ter discussie staat?

Het onderzoek verschijnt in boekvorm met als doel de moleneigenaar een handvat te bieden om de biotoop van hun molen zo goed mogelijk te beschermen.

Uitgeverij Noord Holland maakt gebruik van functionele en analytische cookies (Google Analytics) om u een optimale gebruikservaring te bieden. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Bij het verder gaan op onze website gaat u akkoord met de privacyverklaring, het privacybeleid en de digitale gedragscode. Deze kunt u via de e-mail opvragen.